Mindhárom területen:

  • Hazai és nemzetközi szakemberek tanfolyamainak, bemutató előadásainak szervezése;
  • Oktató és látogató központ életre hívása, szakmai bázis kialakítása, fejlesztése, műszaki és infrastrukturális háttér megteremtése;
  • Segítségnyújtás valamennyi korosztály szabadidejének hasznos eltöltésében;
  • Az egyesület tevékenységi köréhez kapcsolódó előadások, rendezvények szervezése, valamint könyvek, kiadványok szerkesztése, fordítása, hozzáférhetővé tétele;
  • Kapcsolatteremtés a hasonló célkitűzéssel alakult magyar és külföldi szakmai és társadalmi szervezetekkel;
  • Oktatási-, nevelési együttműködési lehetőségek kialakítása;
  • Képzések, tanácsadó szolgálat kiépítése.