A természetes – egészséges – életmód fejlesztése terén:

 • Természetes életmódra nevelés – modell majd széleskörű alkalmazása;
 • Gyermek, ifjúsági és felnőtt tanfolyamok, kirándulások, táborok, szervezése;
 • Sport és szabadidős rendezvények szervezése ismeretterjesztéssel;
 • Gyermekek élőlények szeretetére és tiszteletére való nevelése.
 • A fiatal nemzedék természetes életmóddal való megismertetése, különös tekintettel az alternatív mozgásrendszerekre és a preventív sporttevékenységre.

Az élhető környezet fejlesztése terén:

 • Az élővilág – mint örökségünk védelme, oltalma, gondozása;
 • A környezet- és természetvédelem fontosságának megismertetése az emberekkel;
 • Környezeti – természetvédelmi szemléletformálás;
 • A természetvédelmi kultúra fejlesztése és népszerűsítése;
 • Regionális, települési környezet minőségének javítása;
 • Környezetkultúrára és biztonságos életvitelre nevelés; Ismeretterjesztés. A környezettudatos magatartás megalapozása, és a környezeti tudatosság fokozása. Alternatív fogyasztási módok és fenntartható életstílus-minták népszerűsítése;
 • Ökológiai szemlélet kialakítása, ökológiai szemléletű kistérségi programok megvalósítása.